admin

01 Tháng Ba 2021

Không có phản hồi

Home Chưa được phân loại

Phòng dịch sau kì nghỉ lễ kéo dài

Phòng dịch sau kì nghỉ lễ kéo dài

Kính gửi: Qúy phụ huynh trường mầm non Thăng Long Academy

Dear respected parents,

 

Thực hiện công văn số 572/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc đồng ý cho trẻ mầm non quay lại trường học, trường mầm non Thăng Long Academy trân trọng thông báo tới Qúy phụ huynh một số nội dung sau:

 

Implementing the Letter No. 572 / UBND-KGVX of the People’s Committee of Hanoi on allowing preschool children return to school, Thang Long Academy Kindergarten would like to inform parents some informations as below:

 

Thời gian trẻ quay lại trường học từ ngày thứ Ba (02/03/2021): Nhà trường đã xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy trình bảo đảm an toàn cho học sinh trước dịch bệnh đồng thời rà soát để chắc chắn không có giáo viên trở lại trường từ các vùng dịch trong vòng 21 ngày. Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho trẻ, Nhà trường đề nghị Quý phụ huynh thực hiện nghiêm túc các quy định phòng dịch như sau:

 

– Phụ huynh không đi vào khu vực bên trong các lớp, phụ huynh và trẻ đeo khẩu trang từ nhà đến trường và từ trường về nhà.
– Phụ huynh thường xuyên cho trẻ rửa tay sát khuẩn và kiểm tra thân nhiệt trước khi cho trẻ tới lớp, nếu trẻ sốt trên 37,5 độ C thì cho trẻ ở tại nhà. Nhà trường sẽ liên lạc và yêu cầu phụ huynh đón trẻ khi có biểu hiện ốm sốt trên 37,5 độ C.
– Nếu trẻ hoặc người nhà có biểu hiện ho, ốm, sốt; Qúy phụ huynh vui lòng thông báo ngay tới giáo viên hoặc Văn phòng trường.

 

The children will return to school from Tuesday (March 2nd , 2021): The school has developed and strictly implemented a process of epidemic prevention to ensure safety for students and make sure that there is no teacher returning from the epidemic areas within 21 days. To ensure the safety and health of children, the school recommends that parents strictly comply with the following epidemic prevention regulations:

 

– Parents do not go inside classes, parents and children wear masks from home to school and vice versa
– Parents often let children wash their hands and check their temperature before going to class. If the child has a fever of over 37.5 degrees Celsius, please let him/her stay at home. The school will contact and ask parents to pick the student up when he/she gets a fever above 37.5 degrees Celsius.
– If children or family members show signs of cough, illness, or fever; Please immediately notify the teacher or the school office.

Tags :