CON ĐƯỜNG HỌC VẤN

Tùy theo điều kiện của từng cơ sở, Thăng Long Academy có thể nhận trẻ từ 12 tháng, tại độ tuổi này các bé sẽ bắt đầu với hệ học Infant care, với chế độ chăm sóc và chương trình riêng biệt dành cho các bé dưới 15 tháng.

Ở các độ tuổi lớn hơn thì chương trình song ngữ sẽ được áp dụng dành cho tất cả các lớp

Khi sang đến tuổi thứ 4, các bé có thêm một lựa chọn nữa là chương trình bán quốc tế.

Các chương trình học ngoại khóa được tổ chức sau giờ học chính nhằm giúp trẻ có thêm sự tự tin về tài năng cũng như tăng cường về hoạt động thể chất ngoài giờ học. Các lớp ngoại khóa thường có thể bắt đầu đăng kí khi trẻ được 3 tuổi và được lựa chọn tùy theo nhu cầu của gia đình

Với lộ trình học tập như vậy, trẻ sẽ sẵn sàng cho các bậc học tiếp theo cả trong môi trường quốc tế cũng như các hệ thống trường tiểu học lớn