Tổng quan về Chương trình Quốc tế

Trường Thăng Long Academy( TLA) đem đến cho học sinh một chương trình giáo dục độc đáo, đầy thử thách và mang tính đa dạng.

Chương trình Quốc tế  bắt đầu từ lứa tuổi Mẫu giáo nhỡ tới Mẫu giáo lớn và được giảng dạy bởi  giáo viên quốc tế có trình độ chuyên môn và một giáo viên trợ giảng Việt Nam. Phương pháp học tập truy vấn đảm bảo học sinh của chúng tôi sẵn sàng cho năm học tiếp theo và cho quá trình học tập suốt đời.

Thang Long Academy offers a unique, challenging, and diverse education.

Our Pre-school International program starts from K2 class up to Prep and is led by by an International teacher with the asistance of a Vietnamese teacher. Enquiry-based education is incorporated to ensure our students are ready for their next level and longlife learning.

 

Chương trình Quốc tế mang đến cho học sinh những lợi thế khác biệt bằng cách xây dựng kỹ năng tư duy phản biện, nuôi dưỡng tính hiếu kỳ, yêu khám phá và khả năng giải quyết các vấn đề và mang đến những trải nghiệm học tập toàn diện và tôn trọng sự đa dạng.

International program gives students distinct advantages by building their critical thinking skills, nurturing their curiosity, and their ability to solve problems and provide inclusive learning experiences, with a respect in diversity.

 

Học sinh trường Thang Long Academy:

  • Được khuyến khích tư duy phản biện và giải quyết các vấn đề, đồng thời khám phá phương pháp học tập của riêng mình
  • Được phát triển nhận thức về văn hóa, thông qua việc phát triển một ngôn ngữ thứ hai
  • Được phát triển năng lực tương tác với những con người trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng – một thế giới ngày càng toàn cầu hóa
  • Phát triển toàn diện cả về năng lực học thuật, xã hội và cảm xúc.
  • Được phát triển nhận thức quốc tế và trở nên tiến bộ hơn thông qua sự hợp tác, tư duy phản   biện và lòng yêu thích khám phá. Sự khám phá giúp các em hiểu được mối liên hệ giữa các khái niệm và thu nhận kiến thức sâu sắc hơn.

Thang Long Academy learners:

  • Are encouraged to think critically, solve problems, and explore their own learning style
  • Are more culturally aware, through the development of a second language
  • Are able to engage with people in an increasingly globalized, rapidly changing world.
  • Develop strong academic, social, and emotional characteristics
  • Learn to be internationally-minded and progress through collaboration, critical thinking, and inquiry. Exploration ensures that connections are made and deeper knowledge is gained.

 

Nhà trường hiểu rằng sự liên lạc giữa giáo viên và phụ huynh là vô cùng cần thiết, đặc biệt trong thời gian trẻ tới trường. Cha mẹ và thầy cô đều đóng một vai trò quan trọng sự phát triển về mặt xã hội, cảm xúc và nhận thức của trẻ. Sự giao tiếp thông suốt và phản hồi liên tục sẽ tạo nền tảng cho sự phát triển và trải nghiệm riêng biệt cho mỗi trẻ. Tại trường Thang Long Academy chúng tôi sẽ sử dụng ứng dụng LittleLives và tổ chức các cuộc họp phụ huynh để đảm bảo thông tin liên lạc liên tục đến gia đình

We see communication between teachers and parents as crucial as their journey takes on a more formal nature in school. Parents and teachers play an important role in a child’s social, emotional, and cognitive development. Ongoing communication and constant feedback set the basis for each child’s own unique experiences and growth. At Thang long Academy we will use LittleLives and parent’s meetings to ensure constant communication to parents.