HỌC PHÍ VÀ PHÍ CỐ ĐỊNH

Học phí tại hệ thống trường mầm non Thăng Long Academy đồng bộ giữa các cơ sở. Bao gồm:

PHÍ NHẬP HỌC

Hệ song ngữ / Hệ Infant care 5.000.000đ
Hệ bán quốc tế 10.000.000đ

Khi phụ huynh đăng ký học cho bé, sẽ cần đóng phí nhập học (Đăng ký phí), phí nhập học được đóng 1 lần duy nhất khi bé đăng ký học.

PHÍ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG

 Tất cả các hệ học 3.600.000đ/năm học

Phí phát triển trường được đóng hàng năm, vào đầu năm học mới (đầu tháng 7 hàng năm). Với các bạn đăng ký học vào giữa năm học, phí phát triển trường sẽ được giảm trừ các tháng đã qua của năm học.

HỌC PHÍ

Học phí 1 tháng  Đóng theo kỳ 3 tháng (giảm trừ 3%) Đóng theo kỳ 6 tháng (giảm trừ 5%) Đóng theo kỳ 12 tháng (giảm trừ 7%)
Lớp Infant Care

VND 7.500.000

VND

21.825.000

VND

42.750.000

VND

83.700.000

Hệ song ngữ

VND 6.800.000

VND

19.788.000

VND

38.760.000

VND

75.888.000

Hệ Quốc tế

VND 13.600.000

VND

39.576.000

VND

77.520.000

VND

151.776.000

Phụ huynh và gia đình có thể lựa chọn đóng học phí và tiền ăn theo các kì 3 tháng/ 6 tháng/ 12 tháng tương ứng với các mức giảm trừ trên biểu phí. 

 

DỊCH VỤ ĂN BÁN TRÚ 

Nhà trường cung cấp dịch vụ ăn bán trú với mức phí như sau:

Tiền ăn 1 tháng Đóng theo kỳ 3 tháng

(giảm trừ 3%)

Đóng theo kỳ 6 tháng

(giảm trừ 5%)

Đóng theo kỳ 12 tháng

(giảm trừ 7%)

VND

1.400.000

VND

4.074.000

VND

7.980.000

VND

15.624.000

CÁC LOẠI PHÍ TỰ CHỌN

PHÍ DỊCH VỤ ĐƯA ĐÓN

Nhà trường cung cấp dịch vụ xe bus đón trả trẻ tại điểm và tại nhà, bao gồm nhân viên nhà trường trực tiếp đón trả trẻ tại xe. Đối với dịch vụ xe đưa đón, nhà trường tổ chức với mục tiêu tăng tiện ích phục vụ học sinh, không nhằm mục đích kinh doanh.

Vùng đưa đón Một chiều Hai chiều
Vùng 1
Dưới 4km
VND

1.100.000/ tháng

VND

1.600.000/ tháng

Vùng 2

Từ 4km trở lên

VND

1.300.000/ tháng

VND

2.000.000/ tháng

Mức phí dịch vụ đưa đón được xác định dựa trên chi phí thực tế vận hành hệ thống xe bus trường học

Khi phụ huynh có nhu cầu sử dụng dịch vụ xe bus, xin vui lòng đăng kí với văn phòng tại các cơ sở Thăng Long Academy, văn phòng nhà trường sẽ kiểm tra, khảo sát và thông báo chi tiết lịch trình và thời gian đón trả dựa trên tình hình thực tế tới gia đình

DỊCH VỤ TRÔNG MUỘN

Nhằm tạo điều kiện cho các gia đình có nhu cầu gửi con ở lại trường sau giờ học, nhà trường cung cấp dịch vụ trông muộn với các quy định sau:

  • Dịch vụ trông muộn có sự giám sát của thầy cô giáo
  • Gia đình có nhu cầu cần đăng kí dịch vụ với văn phòng nhà trường
  • GIờ trông muộn được tính từ 17h00 trở đi. Phí trông muộn được tính từ 17h30 trở đi
  • Hết giờ học, các cô giáo đưa học sinh tới phòng trông trả muộn có sự giám sát của thầy cô giáo phụ trách lớp trông trả muộn
  • Học sinh được tham gia các hoạt động nhẹ như đọc sách, hướng dẫn làm đồ chơi, làm bài tập tại chỗ
Đăng ký theo tháng VND 800.000 / tháng
Từ 17h30 – 18h30 VND 50.000 / ngày
Từ 18h30 VND 100.000 / 30 phút

Quý phụ huynh lưu ý: Nhà trường không khuyến khích gia đình gửi con ở lại trường quá muộn