CHƯƠNG TRÌNH INFANT CARE

Được áp dụng cho độ tuổi từ 10-15 tháng

Chương trình phát triển bao gồm:

• CHƯƠNG TRÌNH GLENN DOMAN
• VẬN ĐỘNG THỂ CHẤT
• ÂM NHẠC – KỂ CHUYỆN
• HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN GIÁC QUAN

Về thực đơn, Nhà trường chú trọng nguồn thực phẩm sạch, tất cả các quá trình sơ chế đều thực hiện tại bếp nhà trường, việc hạn chế sử dụng đường, muối và gia vị cũng được kiểm soát chặt chẽ dựa trên những nhu cầu đặc biệt của trẻ em dưới 18 tháng đối với thực phẩm.

Thời gian biểu hàng ngày

8:00 – 8:30: Ăn sáng / Breakfast
8:30 – 8:45: HĐ Glenn Doman theo chủ đề/ Learning Glenn Doman following theme
8:45 – 9:15: Đi dạo ngoài trời / Going outside
9:15 – 10:15: Uống sữa và giấc ngủ ngắn / Drinking milk and morning nap
10:20 – 10:40: Vận động thể chất/ Gross motor skills
10:45 – 11:45: Ăn trưa/ Eating lunch
12:00 – 14:30: Ngủ trưa/ Taking a nap
14:30 – 15:00: Ăn chiều/ Eating snack
15:00 – 15:20: Hoạt động âm nhạc/kể chuyện/ Music and movement or Reading books
15:30 – 16:00: Hoạt động phát triển giác quan/ Tạo hình/ Sensory/ Creative Craft Activities
16:00 – 16:15: Bữa phụ chiều
16:15 – 16:40: Hoạt động góc/ Corner time
16:40 – 17:30: Trả trẻ/ Check out