icon

Khoảnh Khắc

Halloween 2023 witch’s week

Khai giảng năm học 2023

Con tự tin

Con nhớ gì nhất ở Thăng Long Academy

Year-end concert 2023

WATER PLAY DAY

Rung chuông vàng TLA

Saving the earth & Such a happy day

Cắm trại tại công viên Yên Sở

We wish you a merry christmas

i’m a little star – Thang Long Academy

Santa Claus is coming to town – Thang Long Academy Cầu Giấy

Tặng cờ tổ quốc cho các bác ngư dân bám biển